Dasar Iman

Kami percaya:

 • Kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, Pencipta langit dan bumi.
 • Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita;
 • Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria
 • Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,

disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.

 • Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati;
 • Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa;
 • Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
 • Aku percaya kepada Roh Kudus;
 • Gereja yang kudus dan Am, persekutuan orang kudus;
 • Pengampunan dosa;
 • Kebangkitan orang mati;
 • dan hidup yang kekal.

Amin.